TUS

Trening Umiejętności Społecznych
z Legorobotyką

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych łączące trening umiejętności społecznych (TUS) z zajęciami z robotyki LEGO oraz programowania.

Na zajęciach ćwiczymy umiejętności społeczne, uczymy zachowań  adekwatnych do sytuacji oraz standardów komunikacji, które pomogą dzieciom w budowaniu relacji z rówieśnikami oraz z osobami dorosłymi.

Zajęcia mają formułę warsztatów z robotyki, na których uczestnicy pracując w parach konstruują z klocków LEGO roboty, a następnie je programują. Zainteresowanie klockami LEGO i programowaniem ma być pretekstem, a zarazem motywatorem do przećwiczenia codziennych umiejętności społecznych oraz nauki nowych np. czekanie na swoją kolej, zabawa na mój/ twój sposób, radzenie sobie z emocjami, asertywność, mocne strony, konflikt, współpraca, przegrana, czy proszenie o pomoc.

Nasza Oferta

Wielkość grupy

Maksymalnie 10 dzieci. Zależnie od decyzji psychologa prowadzącego.

Długość zajęć

Zajęcia trwają 90 minut. Dla młodszych dzieci przerwa po 45 minutach.

Częstotliwość zajęć

Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Cykl obejmuje 14 zajęć.

Opinia specjalisty

Rodzice otrzymują opinię psychologa w połowie i po zakończeniu cyklu zajęć.

Przystępna cena

Koszt jednych zajęć to 100 zł za dziecko (płatne za połowę zajęć cyklu z góry).

Proponowane zajęcia wpisują się w nowoczesne trendy terapii dzieci z problemami z relacjami społecznymi. Trening TUS z klockami LEGO jest stosowany od wielu lat w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Zajęcia prowadzi dwóch trenerów: psycholog doświadczony w prowadzeniu zajęć TUS oraz instruktor robotyki i programowania.

Podział na grupy

E

dzieci w wieku 5-7 lat

E

dzieci w wieku 8-10 lat

E

dzieci w wieku 11-12 lat

Podział na grupy

E

dzieci w wieku 5-7 lat

E

dzieci w wieku 8-10 lat

E

dzieci w wieku 11-12 lat

Program każdej grupy jest profilowany zgodnie z potrzebami i możliwościami uczestników. Podstawowym kryterium jest wiek, ale do uczestników podchodzimy bardzo indywidualnie.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Przed rozpoczęciem zajęć jest przeprowadzana ankieta, która zagwarantuje prawidłowy dobór uczestników, a także jest narzędziem służącym do ewaluacji.