Fundacja Nowoczesnej Edukacji prowadzi działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży. Rozwijamy zainteresowania naukowe dzieci, głównie w zakresie kompetencji kluczowych. Wspieramy dzieci z mniej zamożnych lub zaniedbanych społecznie środowisk oraz z różnymi niepełnosprawnościami.

W ostatnich 3 latach Fundacja zrealizowała dwa projekty unijne, których celem było podnoszenie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli z najmłodszych klas szkoły podstawowej. Program był realizowany poprzez naukę robotyki i programowania w szkołach województwa tarnowskiego i świętokrzyskiego. Aktualnie, w ramach otrzymanych grantów, prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich wychowawców w 10 przedszkolach w Warszawie.

Podczas wakacji 2020 roku zrealizowaliśmy (cykl 11 zajęć) projekt TUS z LEGOROBOTYKĄ dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Ochocie.

Fundacja Nowoczesnej Edukacji prowadzi działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży. Rozwijamy zainteresowania naukowe dzieci, głównie w zakresie kompetencji kluczowych. Wspieramy dzieci z mniej zamożnych lub zaniedbanych społecznie środowisk oraz z różnymi niepełnosprawnościami.
W ostatnich 3 latach Fundacja zrealizowała dwa projekty unijne, których celem było podnoszenie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli z najmłodszych klas szkoły podstawowej. Program był realizowany poprzez naukę robotyki i programowania w szkołach województwa tarnowskiego i świętokrzyskiego. Aktualnie, w ramach otrzymanych grantów, prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich wychowawców w 10 przedszkolach w Warszawie.

Podczas wakacji 2020 roku zrealizowaliśmy (cykl 11 zajęć) projekt TUS z LEGOROBOTYKĄ dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Ochocie.