Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
z Legorobotyką

Zajęcia pedagogiczno-psychologiczne dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych, łączące trening umiejętności społecznych (TUS) oraz zajęcia z robotyki

Zajęcia dla Twojego dziecka

Proponowane zajęcia wpisują się w nowoczesne trendy terapii dzieci z problemami z relacjami społecznymi. Trening umiejętności społecznych z wykorzystaniem klocków LEGO jest stosowany od wielu lat w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Zajęcia dla Twojego dziecka

Proponowane zajęcia wpisują się w nowoczesne trendy terapii dzieci ze spektrum autyzmu oraz problemami z relacjami społecznymi. Terapia z klockami LEGO dla dzieci ze spektrum autyzmu jest stosowana od wielu lat w USA.